Trong bài viết này forum goccay.vn sẽ giới thiệu với các bạn Những điểm mới trong SQL Server 2008 so với các phiên bản SQL trước đây.

Những điểm mới trong SQL Server 2008

SQL Server 2008 giới thiệu 4 lĩnh vực chính trong toàn cảnh nền tảng dữ liệu của Microsoft:

 • Nền tảng cho các nhiệm vụ then chốt - SQL Server 2008 cho phép các tổ chức có thể chạy hầu hết các ứng dụng phức tạp của họ trên một nền tảng an toàn, tin cậy và có khả năng mở rộng, bên cạnh đó còn giảm được sự phức tạp trong việc quản lý cơ sở hạ tầng dữ liệu. SQL Server 2008 cung cấp một nền tảng tin cậy và an toàn bằng cách bảo đảm những thông tin có giá trị trong các ứng dụng đang tồn tại và nâng cao khả năng sẵn có của dữ liệu. SQL Server 2008 giới thiệu một cơ chế quản lý cách tân dựa trên chính sách, cơ chế này cho phép các chính sách có thể được định nghĩa quản trị tự động cho các thực thể máy chủ trên một hoặc nhiều máy chủ. Thêm vào đó, SQL Server 2008 cho phép thi hành truy vấn dự báo với một nền tảng tối ưu.
 • Sự phát triển động -SQL Server 2008 cùng với .NET Framework đã giảm được sự phức tạp trong việc phát triển các ứng dụng mới. ADO.NET Entity Framework cho phép các chuyên gia phát triển phần mềm có thể nâng cao năng suất bằng làm việc với các thực thể dữ liệu logic đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp thay vì lập trình trực tiếp với các bảng và cột. Các mở rộng của ngôn ngữ truy vấn tích hợp (LINQ) mới trong .NET Framework đã cách mạng hóa cách các chuyên gia phát triển truy vấn dữ liệu bằng việc mở rộng Visual C#® và Visual Basic® .NET để hỗ trợ cú pháp truy vấn giống SQL vốn đã có. Hỗ trợ cho các hệ thống kết nối cho phép chuyên gia phát triển xây dựng các ứng dụng cho phép người dùng mang dữ liệu cùng với ứng dụng này vào các thiết bị và sau đó đồng bộ dữ liệu của chúng với máy chủ trung tâm.
 • Dữ liệu quan hệ mở rộng - SQL Server 2008 cho phép các chuyên gia phát triển khai thác triệt để và quản lý bất kỳ kiểu dữ liệu nào từ các kiểu dữ liệu truyền thống đến dữ liệu không gian địa lý mới.
 • Thông tin trong toàn bộ doanh nghiệp -SQL Server 2008 cung cấp một cơ sở hạ tầng có thể mở rộng, cho phép quản lý các báo cáo, phân tích với bất kỳ kích thước và sự phức tạp nào, bên cạnh đó nó cho phép người dùng dễ dàng hơn trong việc truy cập thông tin thông qua sự tích hợp sâu hơn với Microsoft Office. Điều này cho phép CNTT đưa được thông tin của doanh nghiệp rộng khắp trong tổ chức. SQL Server 2008 tạo những bước đi tuyệt vời trong việc lưu trữ dữ liệu, cho phép người dùng hợp nhất các trung tâm dữ liệu vào một nơi lưu trữ dữ liệu tập trung của toàn doanh nghiệp.


Nền tảng cho các nhiệm vụ then chốt

Trong một thế giới dữ liệu ngày nay, dữ liệu và các hệ thống quản lý dữ liệu đó cần phải luôn luôn được bảo đảm và ở trạng thái có sẵn. SQL Server 2008 cho phép CNTT giảm được sự phức tạp của cơ sở hạ tầng trong khi đó vẫn bảo đảm cung cấp một nền tảng dữ liệu doanh nghiệp có khả năng bảo mật, khả năng mở rộng và quản lý tốt hơn, cùng với thời gian chết của ứng dụng giảm.

Nền tảng tin cậy cho dữ liệu của bạn

Được xây dựng có kế thừa những điểm mạnh có trong SQL Server 2005, SQL Server 2008 mở rộng tính năng bảo mật và khả năng có sẵn với những nâng cao dưới đây.


 • Mã hóa dữ liệu trong suốt
  SQL Server 2008 cho phép mã hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu, các file dữ liệu và file bản ghi mà không cần thay đổi ứng dụng. Một số lợi ích của mã hóa dữ liệu trong suốt cho phép tìm kiếm dữ liệu đã mã hóa bằng cả tìm kiếm phạm vi và tìm kiếm thô, tìm kiếm dữ liệu bảo mật từ những người dùng không có thẩm quyền và sự mã hóa dữ liệu. Tất cả có thể được mã hóa mà không cần thay đổi các ứng dụng đang tồn tại.
 • Quản lý khóa mở rộng
  SQL Server 2008 cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc mã hóa và quản lý khóa. Sự mã hóa cho phép đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức trong việc thi hành những chính sách và sử dụng dữ liệu riêng tư. SQL Server 2008 mang đến một qiải phát tuyệt vời với những nhu cầu ngày càng tăng này bằng việc hỗ trợ các sản phẩm modul bảo mật phần cứng (HSM) và quản lý khóa của nhóm thứ ba.
 • Hot Add CPU
  Với việc mở rộng, SQL Server 2008 hỗ trợ cho việc bổ sung thêm tài nguyên bộ nhớ trực tuyến, Hot Add CPU cho phép một cơ sở dữ liệu có thể được mở rộng theo nhu cầu. Trong thực tế, tài nguyên CPU có thể được bổ sung vào SQL Server 2008 trên các nền tảng phần cứng được hỗ trợ mà không phải dừng ứng dụng.


Quản lý dựa trên chính sách sản xuất

Như một phần của cố gắng được thực hiện bởi Microsoft trong việc giảm chi phí tổng thể của chủ sở hữu (TCO), SQL Server 2008 giới thiệu Declarative Management Framework, một cơ chế quản lý mới dựa trên chính sách cho SQL Server Database Engine. Declarative Management mang đến cho các bạn những lợi ích dưới đây:

 • Bảo đảm sự thi hành các chính sách cho cấu hình hệ thống
 • Kiểm tra và ngăn chặn những thay đổi đối với hệ thống bằng việc thẩm định các chính sách đối với cấu hình
 • Giảm chi phí tổng thể cho chủ sở hữu bằng cách đơn giản hóa các nhiệm vụ quản trị
 • Phát hiện các vấn đề thi hành trong SQL Server Management Studio

Declarative Management Framework

Declarative Management Framework (DMF) là một hệ thống dựa trên chính sách cho việc quản lý một hoặc nhiều trường hợp trong SQL Server 2008. Để sử dụng DMF, các quản trị viên chính sách SQL Server sử dụng SQL Server Management Studio để tạo chính sách quản lý các thực thể trên máy chủ, như trường hợp trong SQL Server, các cơ sở dữ liệu và đối tượng SQL Server khác. Declarative Management Framework gồm có ba thành phần: quản lý chính sách, quản trị viên chính sách - người tạo chính sách và quản trị viên thực thụ. Các quản trị viên chọn một hoặc nhiều mục tiêu đã có và kiểm tra các mục tiêu đó có tuân theo chính sách nào đó không hoặc ép buộc các mục tiêu đó với một chính sách nào đó.

Quản trị tự động

Các quản trị viên chính sách có thể thi hành chính sách tự động bằng sử dụng một trong những chế độ thi hành dưới đây:

 • Ép buộc - sử dụng các kích hoạt DDL để ngăn chặn các xâm phạm chính sách
 • Kiểm tra thay đổi - sử dụng thông báo sự kiện để thi hành một chính sách khi có một thay đổi xuất hiện
 • Kiểm tra bằng lịch biểu - sử dụng SQL Server Agent để đánh giá một cách định kỳ một chính sách


Hình 2: Declarative Management Framework

Sự cài đặt hợp lý

SQL Server 2008 giới thiệu những cải thiện đáng kể đối trong chu trình phát triển dịch vụ SQL Server thông qua sự cài đặt được xây dựng lại, các thiết lập và kiến trúc cấu hình. Những cải thiện này phân chia sự cài đặt thành các bit vật lý trên phần cứng từ sự cấu hình của phần mềm SQL Server, điều đó cho phép các tổ chức và đối tác phần mềm có thể cung cấp cấu hình cài đặt đã khuyến khích.

Thực thi tối ưu và khả năng dự báo

Các tổ chức đã phải đối mặt với cả sức ép cho sự phát triển - cần phải cung cấp những câu trả lời có thể dự báo trước, tăng các ấn bản dữ liệu và tăng số lượng người dùng. SQL Server 2008 cung cấp một tập các tính năng nâng cao cho phép sự thực thi có thể dự báo trước và mở rộng cho bất kỳ luồng công việc nào trên nền tảng dữ liệu của bạn.

 • Thực thi chọn lọc dữ liệu
  Thực hiện việc điều chỉnh và xử lý sự cố là các nhiệm vụ gây tốn rất nhiều thời gian cho các quản trị viên. Để cung cấp những gì tốt nhất trong thực thi hành động đối với các quản trị viên, SQL Server 2008 cho phép thực thi chọn lọc dữ liệu có phạm vi rộng hơn, một kho dữ liệu tập trung mới cho việc lưu dữ liệu thực thi và các công cụ mới cho việc báo cáo và kiểm tra.
 • Nén dữ liệu
  Cải thiện việc nén dữ liệu, cho phép dữ liệu được lưu một cách hiệu quả hơn và giảm được các nhu cầu lưu trữ đối với dữ liệu. Nén dữ liệu cũng cung cấp những cải thiện thực thi đáng kể cho các luồng công việc vào/ra lớn như việc lưu một kho lớn dữ liệu.
 • Resource Governor
  SQL Server 2008 cho phép các tổ chức có thể cung cấp sự đáp trả phù hợp và có thể dự báo đến người dùng bằng Resource Governor. Resource Governor cho phép các tổ chức định nghĩa giới hạn tài nguyên và sự ưu tiên cho các luồng công việc khác nhau, điều đó cho phép các luồng công việc cùng lúc có thể được cung cấp một cách phù hợp đến với người dùng.
 • Thực thi truy vấn dự báo
  SQL Server 2008 cho sự ổn định thực thi truy vấn và khả năng dự báo tốt hơn bằng việc cung cấp chức năng mới để hạn chế các kế hoạch truy vấn, cho phép các tổ chức đẩy mạnh kế hoạch truy vấn ổn định qua các sắp đặt phần cứng máy chủ, nâng cấp máy chủ và triển khai sản xuất.


Phát triển động

Nền tảng cho khả năng lập trình dữ liệu toàn diện của Microsoft cho phép chuyên gia phát triển phần mềm có thể xây dựng giải pháp dữ liệu tập trung có các máy trạm, các thiết bị di động, các máy chủ Web trực tuyến và máy chủ doanh nghiệp.SQL Server 2008 hỗ trợ cho việc xây dựng các ứng dụng sử dụng nhiều công nghệ đã có từ trước như ODBC, ADO/OLEDB, và ADO.NET. Đặc biệt, SQL Server 2008 cùng với NET Framework và Visual Studio® Team Systems còn cho phép chuyên gia phát triển phần mềm xây dựng các ứng dụng cơ sở dữ liệu thế hệ kế tiếp.

Sự hỗ trợ mới cho các hệ thống kết nối cho phép các chuyên gia xây dựng ứng dụng mà người dùng có thể đưa dữ liệu vào các thiết bị và sau đó đồng bộ dữ liệu của họ với máy chủ trung tâm. Một số tiến bộ cho việc phát triển các ứng dụng bằng SQL Server 2008 sẽ được giới thiệu trong các phần tiếp theo.

Thúc đẩy quá trình phát triển


ADO.NET Entity Framework mới cho phép các chuyên gia phát triển đạt được năng suất cao hơn bằng cách làm việc với các thực thể dữ liệu logic đáp ứng với các nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp thay vì việc phải lập trình trực tiếp với bảng và cột. Các mở rộng của ngôn ngữ truy vấn tích hợp (LINQ) trong .NET Framework đã cách mạng hóa cách chuyên gia phát triển phần mềm truy vấn dữ liệu bằng việc mở rộng C# và Visual Basic .NET để hỗ trợ cú pháp truy vấn giống SQL.


 • Thúc đẩy sự phát triển của bạn với các thực thể và ADO.NET Entity Framework
  Một xu hướng chung đối với các chuyên gia phát triển phần mềm đó là định nghĩa các đối tượng doanh nghiệp mức cao hoặc thực thể được ánh xạ với các bảng và cột được lưu trong một cơ sở dữ liệu. Không phải lập trình với bảng và cột trong một cơ sở dữ liệu, giờ đây chuyên gia phát triển phần mềm sử dụng các thực thể mức cao này, ví dụ như ‘Customer’ hay ‘Order’ để thể hiện dữ liệu nằm bên dưới. ADO.NET Entity Framework cho phép chuyên gia phát triển phần mềm có thể lập trình với dữ liệu quan hệ dưới dạng các thực thể như vậy. Việc lập trình ở mức trừu tượng này tạo năng suất cao và cho phép chuyên gia phát triển lợi dụng được các thuận lợi của mô hình Entity-Relationship (E-R).
 • Ngôn ngữ truy vấn tích hợp
  Ngôn ngữ truy vấn tích hợp (LINQ) cho phép các chuyên gia phát triển phần mềm có thể truy vấn dữ liệu bằng sử dụng một ngôn ngữ lập trình đã có như C# hoặc Visual Basic.NET, thay vì các câu lệnh SQL. LINQ cho phép truy vấn hướng tập hợp, truy vấn kiểu được ghi đè trong các ngôn ngữ .NET Framework để chạy ADO.NET (LINQ cho SQL), ADO.NET DataSets (LINQ cho DataSets), ADO.NET Entity Framework (LINQ cho Entities), và cho Entity Data Service Mapping Provider. SQL Server 2008 đặc trưng bằng một LINQ mới cho SQL Provider, cho phép các chuyên gia có thể sử dụng LINQ trực tiếp trên các bảng và cột của SQL Server 2008.


 • Hình 3: LINQ cho các thực thể
 • Tích hợp CLR và các dịch vụ đối tượng của ADO.NET
  Lớp các dịch vụ đối tượng của ADO.NET cho phép sự cụ thể hóa, kiểm tra các thay đổi và sự bền của dữ liệu như các đối tượng CLR. Các chuyên gia sử dụng ADO.NET Entity Framework có thể lập trình một cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các đối tượng CLR được quản lý bởi ADO.NET. SQL Server 2008 hỗ trợ tối ưu và hiệu quả hơn nhằm cải thiện sự thực thi và đơn giản hóa sự phát triển.


Các hệ thống kết nối không thường xuyên

Với các thiết bị di động và những người đang đi trên đường, việc kết nối trở thành một vấn đề không thể thiếu của cuộc sống. SQL Server 2008 mang đến một nền tảng đồng bộ hợp nhất cho phép đồng bộ nhất quán qua các ứng dụng, kho dữ liệu và kiểu dữ liệu. Trong sự nỗ lực chung vớiVisual Studio, SQL Server 2008 cho phép có thể nhanh chóng tạo các ứng dụng kết nối không thường xuyên bằng cách của các dịch vụ đồng bộ mới trong ADO.NET và các thiết kế offline trong Visual Studio. SQL Server 2008 cung cấp sự hỗ trợ cho việc kiểm tra thay đổi, cho phép khách hàng có thể phát triển các ứng dụng dựa trên thông báo, đồng bộ và lưu trữ bằng sự bổ sung mạnh mẽ về hiệu suất tối thiểu cho overhead.

Dữ liệu quan hệ mở rộng

Các ứng dụng hiện nay đang kết hợp nhiều kiểu dữ liệu hơn so với trước kia. SQL Server 2008 xây dựng trên một di sản kế thừa việc hỗ trợ dữ liệu không quan hệ mạnh bằng việc cung cấp các kiểu dữ liệu mới cho phép các chuyên gia và quản trị viên lưu trữ một cách có hiệu quả và quản lý được dữ liệu không kết cấu như các tài liệu và ảnh. Sự hỗ trợ cho việc quản lý dữ liệu không gian địa lý nâng cao được bổ sung trong sản phẩm này. Thêm vào với các kiểu dữ liệu mới, SQL Server 2008 còn cung cấp một số các dịch vụ phong phú trên các kiểu dữ liệu khác nhau trong khi vẫn cung cấp khả năng tin cậy, tính bảo mật và khả năng quản lý của kho dữ liệu quan hệ.

Lưu trữ các kiểu dữ liệu

SQL Server 2008 cho phép sự giao dịch không bị đứt quãng giữa việc quản lý dữ liệu không quan hệ và quan hệ. Điều này cho phép người dùng dễ dàng truy cập vào các tài liệu như dữ liệu, các kiến trúc mã hóa phức tạp bên trong XML và truy vấn cả dữ liệu quan hệ và văn bản.

DATE/TIME
SQL Server 2008 giới thiệu các kiểu dữ liệu date và time mới:

 • DATE – là một kiểu dữ liệu ngày
 • TIME – kiểu dữ liệu thời gian
 • DATETIMEOFFSET – kiểu dữ liệu thời gian và ngày tính theo vùng
 • DATETIME2 – rộng hơn kiểu DATETIME đang tồn tại

Các kiểu dữ liệu mới cho phép các ứng dụng có thể phân biệt kiểu dữ liệu và kiểu thời gian trong khi đó vẫn cung cấp được các dải dữ liệu lớn hơn hoặc độ chính xác được định nghĩa bởi người dùng cho các giá trị thời gian.

HIERARCHY ID
SQL Server 2008cho phép các ứng dụng dữ liệu có thể mô hình theo cấu trúc cây một cách hiệu quả hơn với các phiên bản hiện hành. HierarchyId là một kiểu hệ thống mới có thể lưu giá trị để thể hiện các nút trong kiến trúc cây. Kiểu dữ liệu mới này đặc trưng cho mô hình lập trình linh động. Nó được thực thi như CLR UDT cho thấy một số hiệu quả và phương pháp hữu dụng bên trong cho việc tạo và hoạt động trên các nút của kiến trúc hệ đẳng cấp.

FILESTREAM Data
Kiểu dữ liệu FILESTREAM mới của SQL Server 2008 cho phép dữ liệu nhị phân cỡ lớn được lưu trực tiếp trong một hệ thống file NTFS, trong đó vẫn duy trì gần như toàn bộ cơ sở dữ liệu và duy trì sự nhất quán trong giải quyết nhiệm vụ ứng dụng. Kiểu dữ liệu FILESTREAM mới cho phép sự mở rộng dữ liệu nhị phân kích thước lớn mà trước kia được quản lý bởi cơ sở dữ liệu, được lưu bên ngoài cơ sở dữ liệu cho kinh tế hơn trong lưu trữ mà không cần có các tính năng cho việc truy cập dữ liệu như vậy.

Tích hợp tìm kiếm đầy đủ văn bản
Tích hợp tìm kiếm đầy đủ văn bản làm cho phiên liên lạc giữa tìm kiếm văn bản đầy đủ và dữ liệu quan hệ được liên tục trong đó vẫn cho phép người dùng sử dụng các chỉ số văn bản đầy đủ để thực hiện tìm kiếm văn bản tốc độ cao trên các cột văn bản lớn.

Các cột rải rác
Tính năng này cho hiệu quả cao trong việc quản lý dữ liệu trống ở trong một cơ sở dữ liệu bằng việc cho phép dữ liệu NULL không sử dụng đến khoảng trống vật lý. Ví dụ, cột rải rác cho phép các mô hình đối tượng, điển hình là có một số lượng lớn các giá trị null được lưu trong một cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 mà bạn không cảm nhận thấy cần phải chi phí cho không gian lớn.

Các kiểu dữ liệu lớn mà người dùng định nghĩa
SQL Server 2008 trừ ra giới hạn 8KB cho các kiểu dữ liệu người dùng định nghĩa (UDT), cho phép người dùng mở rộng kích thước UDT của họ một cách rõ ràng.

Thông tin về vị trí
Các thông tin về vị trí địa lý đang nhanh chóng trở thành luồng thông tin chính đối với nhiều ứng dụng doanh nghiệp. SQL Server 2008 cung cấp các kiểu dữ liệu không gian mới cho phép chuyên gia có thể xây dựng các ứng dụng liên quan đến vị trí địa lý.

Dữ liệu không gian
SQL Server 2008 gồm có một giải pháp không gian dựa trên véc tơ mới thích nghi với các chuẩn không gian công nghiệp. Dữ liệu này cho phép các chuyên gia xây dựng ứng dụng liên quan đến vị trí địa lý mà capture các thông tin địa lý từ bên trong tổ chức và cho phép dữ liệu này được tích hợp dễ dàng trong các ứng dụng.

Dữ liệu vật lý
SQL Server 2008 cho phép người dùng có thể capture dữ liệu từ tổ chức và tích hợp các thông tin vị trí vào các ứng dụng đang tồn tại trong việc tạo các ứng dụng liên quan đến vị trí.

Thông tin toàn doanh nghiệp

Hiểu thấu đáo doanh nghiệp cho phép tạo những quyết định tốt hơn thông qua công nghệ, cho phép người dùng chọn, xóa, lưu và chuẩn bị dữ liệu doanh nghiệp của họ trong quá trình tạo quyết định. Nhắm tới sức mạnh trong thị trường thông tin doanh nghiệp (BI), SQL Server 2008 cung cấp một cơ sở hạ tầng có thể mở rộng cho phép CNTT có thể đưa thông tin doanh nghiệp xuyên suốt trong tổ chức bằng việc quản lý báo cáo, phân tích và nhiều thứ khác trong đó vẫn cung cấp sự tích hợp sâu với Microsoft Office System. SQL Server 2008 cho phép các tổ chức phân phối thông tin doanh nghiệp đến các nhân viên, từ đó cho phép tạo được các quyết định tốt hơn, nhanh hơn và thích đáng hơn.

Việc lưu trữ dữ liệu thế hệ kế tiếp

Các tổ chức tiếp tục đầu tư vào BI và các giải pháp lưu trữ dữ liệu để có thể nhận được giá trị từ dữ liệu của họ. SQL Server 2008 cung cấp một nền tảng lưu trữ dữ liệu có khả năng mở rộng và toàn diện cho phép các tổ chức tích hợp dữ liệu bên trong kho lưu trữ dữ liệu nhanh hơn, có thể mở rộng/quản lý các ấn bản dữ liệu và người dùng đang gia tăng, trong đó vẫn phân phối được thông tin đến được tất cả mọi người. Dưới đây là một số những nâng cao trong việc lưu trữ dữ liệu.

Nén dữ liệu
Các ấn bản dữ liệu trong kho lưu trữ liên tục tăng trong các hệ thống. SQL Server 2008 cho phép các tổ chức có thể lưu hiệu quả hơn với việc nén dữ liệu, cho phép cải thiện hiệu suất bằng giảm thiểu luồng dữ liệu vào/ra.

Nén backup
Việc giữ các backup trực tuyến dựa trên đĩa rất đắt và tốn nhiều thời gian. Với nén backup của SQL Server 2008, bạn sẽ giảm được lưu trữ cần thiết trong việc giữ các backup trực tuyến và backup có thể chạy nhanh hơn vì giảm được lượng dữ liệu vào/ra cần thiết.

Bảng chia song song
Các partition cho phép các tổ chức có thể quản lý bảng dữ liệu lớn một cách hiệu quả bằng cách chia trong suốt chúng vào các khối dữ liệu có thể quản lý. SQL Server 2008 xây dựng trên những nâng cao vấn đề phân chia của SQL Server 2005 trong việc cải thiện thực thi trên các bảng chia lớn.

Truy vấn nối ghép
SQL Server 2008 cung cấp sự thực thi truy vấn cải thiện với các kịch bản lưu trữ dữ liệu chung. Truy vấn nối ghép giảm được thời gian trả lời truy vấn bằng cách nhận ra các mẫu được nối ghép trong kho dữ liệu.

Tài nguyên chủ (Resource Governor)
SQL Server 2008 cho phép các tổ chức có thể cung cấp sự đáp trả nhất quán và có thể dự báo đối với người dùng qua sự giới thiệu về tài nguyên chủ (Resource Governor). Tài nguyên chủ cho phép các tổ chức định nghĩa giới hạn tài nguyên và những ưu tiên cho các luồng công việc khác nhau, cho phép các luồng công việc đang thực hiện tại cùng thời điểm có thể cung cấp thực thi nhất quán.

GROUPING SETS
GROUPING SETS là một mở rộng đối với mệnh đề GROUP BY, mệnh đề cho phép người dùng định nghĩa nhiều nhóm trong cùng một truy vấn. GROUPING SETS cho một tập các kết quả tương đương với UNION ALL cho các hàng khác nhau được nhóm, tạo truy vấn khối và báo cáo dễ dàng và nhanh hơn.

Thay đổi capture dữ liệu
Với sự thay đổi capture dữ liệu, các thay đổi được capture và đặt trong các bảng. Nó capture toàn bộ nội dung thay đổi và duy trì kiên định, thậm chí làm việc với những thay đổi giản đồ. Điều này cho phép các tổ chức có thể tích hợp các thông tin mới nhất vào kho chứa dữ liệu.

Lệnh MERGE SQL
Giới thiệu lệnh MERGE SQL Server, các chuyên gia phát triển có thể quản lý hiệu quả hơn các kịch bản lưu trữ dữ liệu chung giống như việc kiểm tra xem một hàng nào đó có tồn tại không, sau đó thực thi nhiệm vụ chèn hoặc nâng cấp.

Các dịch vụ tích hợp có khả năng mở rộng
Hai cải thiện chính trong khả năng mở rộng các dịch vụ tích hợp:
Những cải thiện của kênh cung cấp các dịch vụ tích hợp SQL Server(SSIS)
Các gói tích hợp dữ liệu có thể mở rộng hiệu quả, tạo khả năng có sẵn của tài nguyên và quản lý các luồng công việc với khả năng mở rộng lớn nhất có thể đối với doanh nghiệp. Thiết kế mới cải thiện khả năng mở rộng cho runtime đối với nhiều bộ vi xử lý
Tra cứu liên tục SSIS
Sự cần thiết để thực hiện các tra cứu là một trong những công việc chung nhất như trích rút, biến đổi và nạp các hoạt động (ETL). Vấn đề này rất phổ biến trong việc lưu trữ giữ liệu, nơi các bản ghi phải sử dụng tra cứu để biến đổi khóa doanh nghiệp thành các thành phần thay thế tương ứng của chúng. SSIS cho phép tăng hiệu suất của tra cứu để có thể hỗ trợ được các bảng lớn nhất.

Nền tảng phân tích có khả năng mở rộng
Truy cập tức thời đến các thông tin xác đáng cho người dùng để trả lời các câu hỏi phức tạp nhất với tốc độ của tư duy là một trong hai ưu điểm của Online Analytical Processing (OLAP). SQL Server 2008 xây dựng trên sự hỗ trợ mạnh mẽ của OLAP trong SQL Server 2005 bằng việc mang đến số lần truy vấn nhanh hơn và tốc độ refresh dữ liệu cũng nhanh hơn. Sự khởi động này cho phép các tổ chức có thể thực hiện các phân tích phức tạp với một số lượng lớn kích cỡ và tập hợp. SQL Server Analysis Services mang đến những tiến bộ trong phân tích như giới thiệu dưới đây.

Mở rộng và thực thi phân tích
SQL Server 2008 có thể tiến hành với các phân tích rộng hơn trong đó vẫn cho phép có những khả năng phân tích nâng cao và các tính toán phức tạp hơn. Các công cụ thiết kế lũy thừa 3 mới có thể giúp người dùng phát triển cơ sở hạ tầng phân tích một cách liên tục, cho phép họ xây dựng các giải pháp thực thi tối ưu.

Các tính toán khối
Các tính toán khối cung cấp một cải thiện đáng kể trong việc xử lý thực thi, cho phép người dùng tăng được độ sâu trong kiến trúc thứ bậc của họ và độ phức tạp của các tính toán.

Writeback
Khả năng “writeback” cho phép MOLAP trong SQL Server 2008 Analysis Services cho phép không phải truy vấn các partition của ROLAP. Điều này mang đến cho người dùng những kịch bản “writeback” nâng cao từ bên trong các ứng dụng phân tích mà không cần hy sinh thực thi OLAP truyền thống.

Báo cáo mở rộng
Với nhiều tổ chức, thách thức lớn đối với họ là làm sao có được thông tin chính xác đối với đúng người tại đúng thời điểm. SQL Server 2008 cung cấp một cơ chế báo cáo hiệu xuất cao cho việc xử lý và định dạng các báo cáo, cùng với một tập hoàn chỉnh các công cụ cho việc tạo, quản lý và xem báo cáo. Một kiến trúc có thể mở rộng và giao diện mở cho phép tích hợp dễ dàng các giải pháp báo cáo trong các môi trường CNTT khác nhau.

Cơ chế báo cáo cho doanh nghiệp
Các báo có có thể được phân phối một cách dễ dàng trong toàn tổ chức với sự cấu hình và triển khai đơn giản. Điều này cho phép người dùng dễ dàng tạo và chia sẻ các báo cáo mọi kích cỡ và độ phức tạp.

Triển khai báo cáo Internet
Khách hàng và nhà cung cấp có thể đạt được những cố gắng của họ bằng việc triển khai các báo cáo trên Internet.

Quản lý việc báo cáo cơ sở hạ tầng
Tăng khả năng hỗ trợ và kiểm soát hành vi máy chủ với quản lý bộ nhớ, hợp nhất cơ sở hạ tầng và cấu hình dễ dàng hơn thông qua một lưu trữ tập trung và API cho tất cả các thiết lập cấu hình.

Cấu hình mở rộng tốt hơn
Để cho phép cấu hình mở rộng tốt hơn, SQL Server 2008 cung cấp các công cụ cần thiết để hỗ trợ cho việc quản lý nhiều máy chủ báo cáo.

Những cảm nhận thông tin phong phú
SQL Server 2008 cho phép người dùng có được những tin tức quan trọng của doanh nghiệp với những cải thiện trong việc báo cáo đã được giới thiệu trong phần này. Những cải thiện này cho phép các nhân viên thông tin có thể truy cập vào thông tin của họ từ bên trong công cụ mà họ vẫn sử dụng hàng ngày.

Nâng cao trong việc xây dựng báo cáo
Dễ dàng xây dựng báo cáo với các cấu trúc thông qua Report Designer.

Hình 4: Thiết kế báo cáo

Thẩm định các biểu mẫu
Thẩm định các biểu mẫu cho phép người dùng dễ dàng chuyển giữa các cửa sổ và biểu mẫu.

Ứng dụng Report Server
Ứng dụng Report Server cho phép các URL trong các báo cáo đến được tất cả các điểm trong ứng dụng.

Tích hợp Office
SQL Server 2008 cung cấp render Microsoft Office mới cho phép người dùng có thể sử dụng báo cáo trực tiếp từ bên trong Word. Thêm vào đó, Excel® renderer đã có được nâng cao để có thể hỗ trợ các tính năng như các vùng dữ liệu xếp chồng, các báo cáo con cũng được kết hợp vào trong các cải thiện ô. Điều này cho phép người dùng duy trì độ trung thực của layout và cải thiện được sự tiêu tốn báo cáo từ các ứng dụng Microsoft Office.

(tham khảo Microsoft VN)