Các cao nhân nao bit viết Tool pm lấy Key GCA ,thi viết ra rùi bán cho em hay Freed càng tốt ạ ,em ra NET lấy KEY GCA ạ
-Máy nhà không có GCA lên choi LOL vơi F03 hoi chán