Xin chào cả nhà.
Hiên tại khi vào trang : vietnam travel . phần Spin content
mình đã tạo một trang con để spin nội dung , dùng cho việc seo.
Trang spin này dung miễn phí.
nhưng có một điều là khi đưa văn bản vào Tiny mce rồi nhấn Spin.
nội dung được trộn hiển thị ra. nhưng mà văn bản trên tinymce lại biến mất.
Muốn spin lần nữa phải ấn f5.

Nhờ mọi người chỉ giúp code để nội dung ko biến mất. àm lúc đó ko càn ấn f5. mà chỉ cần ấn Spin lần nữa là đc!
thank mọi ng đã đọc tin.
from: vietnam library travel