Diễn đàn LTVN™: Thảo luận chung

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài viết cuối

 1. Trao đổi, thảo luận về các vấn đề, sự kiện liên quan đến nền CNTT Việt Nam và Quốc tế.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 48
  • Bài viết: 51
 2. Nơi để bạn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến đào tạo ngành CNTT, về nghiên cứu, học tập, hoặc những nơi đào tạo tốt với bạn.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 51
  • Bài viết: 69
 3. Nơi để bạn trao đổi, chia sẻ kiến thức và xu hướng mới trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 29
  • Bài viết: 41
 4. Nơi để bạn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình làm việc, nghiên cứu, tuyển dụng.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 109
  • Bài viết: 154
 5. Tìm hiểu và chia sẻ các quy trình và phương pháp phát triển phần mềm.

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 35
  • Bài viết: 35
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 3
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 11
   • Bài viết: 11
  3. XP

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1