Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: admin

Trang 1 của 2 1 2

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.00 giây; tạo ra 59 phút trước.

 1. Trả lời
  0
  Xem
  1,882

  Tuyển Lập trình viên CMS Pretashop

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CMS PRESTASHOP THÁNG 8/2016

  🌟 🌟 CÔNG VIỆC CHÍNH
  - Tham gia chuyển các thiết kế PSD sang CMS Pretashop, phù hợp với chuẩn W3C và tương thích các trình duyệt.
  - Tham gia...
 2. Trả lời
  0
  Xem
  7,107

  Lớp FileInputStream và FileOutputStream Java

  Lớp File được sử dụng để truy cập các đối tượng tập tin và thư mục. Các tập tin đặt tên theo qui ước đặt tên tập tin của hệ điều hành chủ. Các qui ước này được gói riêng bằng các hằng lớp File....
 3. Trả lời
  0
  Xem
  4,887

  Lớp DataInputStream và DataOutputStream Java

  DataInputStream và DataOutputStream là 2 lớp lọc cho phép nhập xuất dữ liệu thuộc các kiểu sơcấp.
  Một số phương thức của DataInputStream
  - float readFloat() throws IOException
  - int readInt()...
 4. Chủ đề: Lớp RandomAccessFile Java

  bởi admin
  Trả lời
  0
  Xem
  5,615

  Lớp RandomAccessFile Java

  Lớp RandomAccessFile thực hiện cả hai việc nhập và xuất. Do vây, có thể thực hiện I/O bằng các kiểu dữ liệu nguyên thuỷ. Lớp này cũng hỗ trợ cho phép đọc hoặc ghi tập tin cơ bản, điều này cho...
 5. Trả lời
  0
  Xem
  2,579

  Lớp BufferedInputStream và BufferedOutputStream Java

  Việc truy xuất tập tin trực tiếp trên đĩa hay trên mạng có thể gây ra chậm chạp, do mỗi lần ta thực hiện thao tác ghi hay đọc một ký tự từ tập tin, chương trình lại phải dò tìm trên đĩa. Có một...
 6. Trả lời
  0
  Xem
  1,772

  Lớp luồng SequenceInputStream Java

  Lớp luồng này giúp ta kết nối hai luồng lại với nhau và xử lý như một luồng duy nhất.
  Có nhiều cách để kết hợp các luồng:
  - Nếu chỉ cần kết hợp từ hai đến ba luồng ta có thể dùng phương thức...
 7. Trả lời
  0
  Xem
  1,592

  Lớp PushbackInputStream Java

  Quá trình đọc dữ liệu được diễn ra liên tục từ đầu luồng đến cuối luồng, dữ liệu sau khi thực hiện lệnh read() sẽ không con hiện hữu trong luồng nữa. Java cung cấp thêm luồng PushbackInputStream...
 8. Chủ đề: Lớp StreamTokenizer Java

  bởi admin
  Trả lời
  0
  Xem
  1,894

  Lớp StreamTokenizer Java

  Để phân tích cú pháp và từ vựng một cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn, ta cần sử dụng lớp StreamTokenizer. Lớp StreamTokenizer có khả năng nhận ra các token trên luồng.
  Nếu hình dung tập hợp một...
 9. Trả lời
  0
  Xem
  3,337

  Lớp ObjectInputStream và ObjectOutputStream

  Lớp ObjectInputStream và ObjectOutputStream
 10. Trả lời
  0
  Xem
  1,951

  Lớp ByteArrayInputStream và ByteArrayOutputStream

  Lớp ByteArrayInputStream và ByteArrayOutputStream
 11. Trả lời
  0
  Xem
  1,351

  Lớp StringBufferInputStream và StringBufferOutputStream

  Lớp StringBufferInputStream và StringBufferOutputStream
 12. Chủ đề: LineNumberInputStream

  bởi admin
  Trả lời
  0
  Xem
  1,815

  LineNumberInputStream

  LineNumberInputStream
 13. Trả lời
  0
  Xem
  2,026

  Các luồng xuất nhập dùng ký tự Unicode

  Các luồng xuất nhập dùng ký tự Unicode
 14. Trả lời
  0
  Xem
  2,140

  Các đối tượng Serializable

  Các đối tượng Serializable
 15. Trả lời
  0
  Xem
  2,313

  Hướng dẫn chung về sử dụng lớp nhập xuất

  Java định nghĩa hai kiểu luồng: byte và ký tự (phiên bản gốc chỉ định nghĩa kiểu luồng byte, và sau đó luồng ký tự được thêm vào trong các phiên bản về sau).
  - Luồng byte (hay...
 16. Trả lời
  0
  Xem
  11,208

  Xử lý sự kiện chuột trong Java

  Java cung cấp hai intefaces lắng nghe (bộ lắng nghe sự kiện chuột) là MouseListener và MouseMotionListener để quản lý và xử lý các sự kiện liên quan đến thiết bị chuột. Những sự kiện chuột có thể...
 17. Trả lời
  0
  Xem
  2,759

  Server - Client Socket example

  Class ServerSocketExample:


  import java.io.IOException;
  import java.io.ObjectInputStream;
  import java.io.ObjectOutputStream;
  import java.lang.ClassNotFoundException;
  import...
 18. Java code to Read an Excel file using POI - Đọc file Exel sử dụng thư viện POI

  Apache POI(Poor Obfuscation Implementation) is used to access Microsoft format files and the Horrible Spreadsheet Format(HSSF) is the pure Java implementation of the Excel ‘97(-2007) file format of...
 19. Trả lời
  0
  Xem
  4,412

  Hàm hủy trong Java (Destruction)

  Khi một đối tượng không còn cần thiết nữa thì nó sẽ bị hủy bỏ. Sẽ lãng phí tài nguyên, chẳng hạn như bộ nhớ, nếu như tiếp tục để cho một đối tượng tồn tại một khi nó không còn cần thiết.
  ...
 20. Trả lời
  0
  Xem
  2,199

  Tính bền vững trong Java (Persistence)

  Hãy khảo sát trường hợp bán xe hơi. Những chi tiết của khách hàng được lưu trữ ngay khi xe hơi đã được phân phối.Việc duy trì dữ liệu vẫn cần thiết cho đến khi dữ liệu được chỉnh sửa hoặc hủy bỏ...
 21. Trả lời
  0
  Xem
  8,040

  Tính đóng gói dữ liệu trong Java

  Tiến trình trừu tượng hóa dữ liệu hỗ trợ cho việc xác định những thuộc tính và những phương thức thiết yếu.
  Thông thường, các đối tượng sử dụng những thuộc tính và những phương thức không được...
 22. Chủ đề: Tính thừa kế trong Java

  bởi admin
  Trả lời
  0
  Xem
  9,429

  Tính thừa kế trong Java

  Tính thừa kế cho phép một lớp chia sẻ các thuộc tính và các phương thức được định nghĩa trong một hoặc nhiều lớp khác.

  Một lớp con (subclass) có thể kế thừa tất cả những vùng dữ liệu và phương...
 23. Chủ đề: Tính đa hình trong Java

  bởi admin
  Trả lời
  1
  Xem
  8,010

  Tính đa hình trong Java

  Trong một chương trình có cấu trúc (a structured program), một phương thức chỉ ứng dụng cho một đối tượng.
  Chẳng hạn xét toán tử ‘Cộng’. Toán tử này chỉ tính tổng của hai số nguyên. Khi...
 24. Chủ đề: Package và Interface

  bởi admin
  Trả lời
  1
  Xem
  2,311

  Khi định nghĩa một lớp, bạn có thể thừa kế...

  Khi định nghĩa một lớp, bạn có thể thừa kế (extends) một lớp khác. Ví dụ như bài thực hành Applet mà chúng ta đã làm chẳng hạn.

  Tại sao chúng ta lại cần interface?

  Nó cho phép một lớp có nhiều...
 25. Chủ đề: Package và Interface

  bởi admin
  Trả lời
  1
  Xem
  2,311

  Package và Interface

  Chúng ta đã làm hai bài thực hành Applet rất đơn giản. Mục đích chính chỉ là để bạn quen mà thôi, chúng ta sẽ quay lại với những bài thật sự hữu ích. Phần này chúng ta sẽ trở lại "quĩ đạo" với các...
Kết quả 1 đến 25 của 46
Trang 1 của 2 1 2