Công ty CP Tập đoàn SUNHOUSE cần tuyển:
NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

I - MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Xây dựng các phần mềm quản trị cho Tập đoàn theo thiết kế và hướng dẫn của Trưởng BP
2. ...