Hướng dẫn cài đặt Apache Spark trên Windows

Hướng dẫn cài đặt Apache Spark trên Windows

Apache_Spark_logo.svg.png

 1. Tải xuống Apache Spark từ trang web chính thức của Spark: https://spark.apache.org/downloads.html

 2. Giải nén tệp zip bằng công cụ giải nén tệp zip.

 3. Di chuyển thư mục Spark vừa được giải nén đến một đường dẫn ngắn gọn mà bạn muốn sử dụng (ví dụ: C:\\\\spark).

 4. Tạo một biến môi trường cho Spark bằng cách thêm dòng sau vào biến môi trường Path:

  %SPARK_HOME%\\bin
 5. Tải xuống và cài đặt Java Development Kit (JDK) trên Windows bằng cách truy cập trang web của Oracle và tải xuống bản JDK phù hợp với hệ điều hành của bạn. Sau đó, chạy tệp cài đặt và cài đặt JDK.

 6. Kiểm tra xem JDK đã được cài đặt chưa bằng cách mở cửa sổ dòng lệnh và chạy lệnh sau:

  java -version

  Nếu JDK đã được cài đặt, bạn sẽ thấy thông tin về phiên bản JDK trên máy tính của bạn.

 7. Kiểm tra xem Spark đã được cài đặt chưa bằng cách mở cửa sổ dòng lệnh và chạy lệnh sau:

  spark-shell

  Nếu Spark đã được cài đặt thành công, bạn sẽ thấy giao diện dòng lệnh của Spark.

Đó là quá trình cài đặt Apache Spark trên Windows. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu sử dụng Spark để xử lý dữ liệu của mình.


Revision #1
Created 21 June 2023 06:42:33 by Laptrinh.vn
Updated 21 June 2023 06:43:41 by Laptrinh.vn