ArangoDB

ArangoDB là một hệ thống cơ sở dữ liệu đa mô hình (native multi-model) miễn phí và nguồn mở được phát triển bởi ArangoDB GmbH. Hệ thống cơ sở dữ liệu hỗ trợ ba mô hình dữ liệu với một lõi cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn thống nhất AQL

ArangoDB Core

Kiến thức cơ bản về CSDL ArangoDB

ArangoDB Core

ArangoDB overview - Giới thiệu về ArangoDB

ArangoDB là một hệ thống cơ sở dữ liệu đa mô hình (native multi-model) miễn phí và nguồn mở được phát triển bởi ArangoDB GmbH. Hệ thống cơ sở dữ liệu hỗ trợ ba mô hình dữ liệu với một lõi cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn thống nhất AQL

ArangoDB_logo_@2.png

Các tính năng chính

ArangoDB là một cơ sở dữ liệu nguồn mở, đa mô hình với các mô hình dữ liệu linh hoạt cho documents, graphs và key-values. Xây dựng các ứng dụng hiệu suất cao bằng cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn (AQL) giống như SQL hoặc tiện ích mở rộng JavaScript. Sử dụng giao dịch ACID nếu bạn yêu cầu chúng. ArangoDB có thể được xây dựng, triển khai theo theo chiều ngang và chiều dọc.

Các tính năng của ArangoDB:

ArangoDB AQL

Kiến thức ArangoDB Query Language

ArangoDB HTTP API

Kiến thức tích hợp API ArangoDB