Skip to main content

ArangoDB overview - Giới thiệu về ArangoDB

ArangoDB là một hệ thống cơ sở dữ liệu đa mô hình (native multi-model) miễn phí và nguồn mở được phát triển bởi ArangoDB GmbH. Hệ thống cơ sở dữ liệu hỗ trợ ba mô hình dữ liệu với một lõi cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn thống nhất AQL

ArangoDB_logo_@2.png

Các tính năng chính

ArangoDB là một cơ sở dữ liệu nguồn mở, đa mô hình với các mô hình dữ liệu linh hoạt cho documents, graphs và key-values. Xây dựng các ứng dụng hiệu suất cao bằng cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn (AQL) giống như SQL hoặc tiện ích mở rộng JavaScript. Sử dụng giao dịch ACID nếu bạn yêu cầu chúng. ArangoDB có thể được xây dựng, triển khai theo theo chiều ngang và chiều dọc.

Các tính năng của ArangoDB:

 • ArangoDB có thể triển khai dễ dàng theo mô hình cluster đảm bảo hiệu suất.
 • Mô hình dữ liệu linh hoạt: documents, graphs, key-value pairs.
 • Truy vấn dữ liệu hiệu quả với ngôn ngữ truy vấn AQL (ArangoDB Query Language)
 • Sử dụng ArangoDB làm máy chủ ứng dụng và kết hợp ứng dụng với cơ sở dữ liệu của bạn với nhau để có hiệu suất tối đa.
 • Transaction: query truy vấn trên nhiều document hoặc collection với transactional consistency và isolation.
 • Sao chép (replication) và bảo vệ (sharding): thiết lập cơ sở dữ liệu trong cấu hình master-slave hoặc trải rộng các bộ dữ liệu lớn hơn trên nhiều máy chủ.
 • Độ bền cấu hình: để ứng dụng quyết định xem nó cần độ bền hơn hay hiệu năng cao hơn
 • Tối ưu lưu trữ: ArangoDB sử dụng tất cả sức mạnh của phần cứng lưu trữ hiện đại, như SSD và bộ nhớ cache lớn.
 • JavaScript for all: bạn có thể sử dụng một ngôn ngữ từ trình duyệt đến back-end của bạn.
 • ArangoDB có thể dễ dàng được triển khai như một máy trạng thái phân tán chịu lỗi, có thể đóng vai trò là bộ não của các thiết bị phân tán.
 • Là phần mềm nguồn mở (Apache License 2.0)