Skip to main content

Recently Updated Pages

Kubernetes Service - Truy cập Service trong Kubernetes

Kubernetes

Service trong Kubernetes là một tài nguyên để quản lý Pod và cung cấp các chính sách truy cập đến...

Updated 1 month ago by Laptrinh.vn

Kubernetes Label - Nhãn đối tượng trong Kubernetes

Kubernetes

Label (nhãn) là cơ chế được sử dụng để tổ chức các đối tượng Kubernetes. Label là một cặp key - v...

Updated 1 month ago by Laptrinh.vn

Kubernetes Deployment - Triển khai ứng dụng bằng Deployment

Kubernetes

Deployment là một supervisor (kịch bản thực hiện) cho các Pod, cung cấp cho bạn quyền kiểm soát c...

Updated 1 month ago by Laptrinh.vn

Hướng dẫn cài đặt Sonatype Nexus 3 trên Kubernetes

Kubernetes

Nexus Repository Manager là một công cụ dùng để lưu trữ các thư viện dependencies mà chúng ta cần...

Updated 1 month ago by Laptrinh.vn

Kiểu Slice trong Go

Golang Golang Basic

Slice là một tham chiếu đến Array, nó mô tả một phần (hoặc toàn bộ) Array. Nó có kích thước động ...

Updated 3 months ago by Laptrinh.vn

Kiểu Array trong Go

Golang Golang Basic

Array (mảng) trong Go tương tự các ngôn ngữ khác, tuy nhiên nó có kích thước cố định (fixed size)...

Updated 3 months ago by Laptrinh.vn

Kubernetes Pod

Kubernetes

Pod là thành phần đặc trưng nhất của Kubernetes, Pod là container cho docker bao gồm cả tài nguyê...

Updated 4 months ago by Laptrinh.vn

Giới thiệu Kubernetes

Kubernetes

1. Kubernetes là gì? Kubernetes là một Platform được áp dụng để tự động hoá việc quản lý, scalin...

Updated 4 months ago by Laptrinh.vn

Lệnh cơ bản trong Kubernetes

Kubernetes

Kubernetes là một Platform được áp dụng để tự động hoá việc quản lý, scaling(mở rộng) và triển kh...

Updated 4 months ago by Laptrinh.vn

Kubernetes Node

Kubernetes

Trong Kubernetes, Node là đơn vị nhỏ nhất xét về phần cứng. Nó là một máy vật lý hay máy ảo (VPS)...

Updated 4 months ago by Laptrinh.vn

Kubernetes Workloads

Kubernetes

Kubernetes workloads được chia thành 2 nhóm chính bao gồm: Pod và controllers (Deployment, Relica...

Updated 5 months ago by Laptrinh.vn

Java Design Pattern overview - Mẫu thiết kế trong Java

Java Java Design Pattern

Design Pattern là giải pháp kỹ thuật thiết kế (hay còn gọi là mẫu thiết kế) chương trình để giải ...

Updated 10 months ago by Laptrinh.vn

Java Builder Pattern - Mẫu thiết kế Builder trong Java

Java Java Design Pattern

Builder là một mẫu thiết kế sáng tạo cho phép bạn xây dựng các đối tượng phức tạp theo từng bước....

Updated 10 months ago by Laptrinh.vn

Redis overview

Redis Redis Basics

Redis là gì? Redis là tên viết tắt của Remote Dictionary Server (Máy chủ từ điển từ xa), là một ...

Updated 10 months ago by Laptrinh.vn

Hướng dẫn cài đặt Cassandra Cluster

Cassandra Cassandra Basics

Môi trường cài đặt Cassandra Cluster: Centos 7 Java 8 1. Cài đặt JDK Thực hiện tải phiên bả...

Updated 11 months ago by Laptrinh.vn

Defer trong Go

Golang Golang Basic

Trì hoãn (defer) là một khái niệm khá mới trong điều khiển luồng. Nó cho phép một câu lệnh được g...

Updated 11 months ago by Laptrinh.vn

So sánh và đánh giá Cassandra và HBase

Cassandra Cassandra Basics

Cassandra và HBase là cơ sở dữ liệu phổ biến thuộc loại Column family. 1. Giống nhau ...

Updated 1 year ago by Laptrinh.vn

Quản lý và truy xuất dữ liệu trong Cassandra

Cassandra Cassandra Basics

1. Ghi dữ liệu trong Cassandra Cassandra được tối ưu để việc ghi dữ liệu luôn có sự sẵn sàng cao...

Updated 1 year ago by Laptrinh.vn

Replication dữ liệu trong Cassandra

Cassandra Cassandra Basics

Để đảm bảo tính sẵn sàng và liên tục trong Cassandra, mỗi đối tượng dữ liệu có thể được nhân bản ...

Updated 1 year ago by Laptrinh.vn

Partitioning trong Cassandra

Cassandra Cassandra Basics

Partitioning là việc bạn quyết định việc dữ liệu được phân tán như thế nào trên các node trong cl...

Updated 1 year ago by Laptrinh.vn