Skip to main content

Cài đặt Go

Trước khi học một ngôn ngữ lập trình ta phải cài đặt môi trường, trình biên dịch ngôn ngữ đó. Với Go cũng vậy, ta sẽ tiến hành cài đặt nó trước khi bắt tay vào viết code.

Các bạn vào website của Go: https://golang.org/dl/ để tải bản cài đặt tương ứng với hệ điều hành.

1. Cài đặt Go trên Windows

Sau khi tải về, các bạn cài đặt như bình thường. Sau khi cài xong, mặc định Go sẽ được đặt tại C:\Go, các bạn có thể mở ổ C:\ lên để kiểm tra. Bước tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt một số biến môi trường, để cài đặt biến môi trường các bạn vào Control Panel > Chọn System. Và làm theo hướng dẫn như hình dưới:

Ta thêm tiếp biến GOPATH, biến môi trường này nói cho Go biết nơi chúng ta làm việc (nơi bạn chứa code) và chương trình mà chúng ta tạo ra sẽ đặt ở đó. Tôi chọn C:\workspace\GoGOPATH:

Ok. Đến đây chúng ta đã xong quá trình cài đặt và cấu hình biến môi trường. Giờ chúng ta sẽ viết chương trình đầu tiên để kiểm tra quá trình cài đặt. Chương trình chúng ta sẽ viết là một chương trình kinh điển mà tất cả các lập trình viên khi học đều viết, nó là chương trình Hello World. Các bạn mở notepad++ lên (hoặc cái gì đó để soạn thảo tùy bạn) và viết những lệnh sau:

helloworld.go
package main
import "fmt"
func main() {
   fmt.Printf("Hello World!")
}

Các bạn lưu lại vào trong GOPATH: C:\workspace\Go\hello\helloworld.go

Giờ chúng ta sẽ build chương trình vừa viết. Các bạn mở cửa sổ cmd lên và gõ lệnh như hình dưới. Nếu các bạn thấy hiện dòng chữ Hello World! là các bạn đã cài đặt thành công !.

Microsoft Windows [Version 10.0.17134.345]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\workspace\Go>go run hello\helloworld.go
Hello World!
C:\workspace\Go>