Skip to main content

Overview

Go là một ngôn ngữ lập trình mới do Google thiết kế và phát triển. Nó được kỳ vọng sẽ giúp ngành công nghiệp phần mềm khai thác nền tảng đa lõi của bộ vi xử lý và hoạt động đa nhiệm tốt hơn.

Sự ra đời của ngôn ngữ Go

Vào ngày 21/9/2007 bộ ba Robert Griesemer, Rob Pike và Ken Thompson bắt đầu phát thảo những tiêu chí cho một ngôn ngữ lập trình mới trên bảng trắng. Vài ngày sau đó, những tiêu chí đó được chốt và một kế hoạch xây dựng một ngôn ngữ mới được định hình. Sau đó, công việc thiết kế Go được tiến hành song song với các công việc không có liên quan khác.

Tháng 01/2008, Kem Thompson bắt tay xây dựng một trình biên dịch ra ngôn ngữ C để thử nghiệm các ý tưởng. Vào giữa năm 2008, ngôn ngữ mới này trở thành một dự án toàn thời gian và được đầu tư đủ để trở thành một trình biên dịch dùng cho production.

Vào tháng 5/2008, Ian Taylor đã độc lập phát triển một GCC front-end cho Go dựa trên bản nháp của đặc tả ngôn ngữ này. Russ Cox tham gia vào cuối năm 2008 và giúp hiện thực hoá ngôn ngữ này cũng như các thư viện của nó.

Vào ngày 10/11/2009, Go trở thành một dự án mã nguồn mở, và sau đó có rất nhiều cá nhân trong cộng đồng đã đóng góp ý tưởng cũng như mã nguồn cho dự án này.

Việc khai thác sức mạnh của các bộ xử lý đa lõi và phần cứng thế hệ mới đối với các ngôn ngữ hiện có được xem như là việc không thể được. Bởi những giới hạn vốn có của các ngôn ngữ lập trình trên máy tính như C, C++, Java... Bấy lâu nay, các vấn đề xử lý đa lõi vẫn là chuyện của hệ điều hành.

Google đưa ra ngôn ngữ Go như là một cách tiếp cận khác về vấn đề xử lý đa lõi. Thay vì chỉ có hệ điều hành được phép cấp tài nguyên và xử lý, thì các phần mềm cũng có thể tương tác trực tiếp với nền tảng đa lõi giúp cho việc xử lý nhanh hơn.