Skip to main content

Python Installation - IDE

Hướng dẫn cài đặt Python và công cụ lập trình IDE

1. Cài đặt

Python hỗ trợ hầu hết các nền tảng và rất dễ tìm thấy sẵn trên một số hệ điều hành như Mac OS, Linux, Windows.

Để biết là hệ thống của bạn đã cài Python chưa, có thể vào màn hình command line và gõ:

$ python --version

Nếu đã cài đặt python thì sẽ hiển thị thông tin phiên bản python. Nếu báo lỗi thì đồng nghĩa với bạn chưa cài đặt Python.

Có thể tham khảo cách cài đặt Python tại: https://www.python.org/downloads/

2. Công cụ phát triển - IDE

Chỉ cần dùng một text editor là bạn có thể viết được code python hoặc có thể dùng các công cụ cao cấp hơn (IDE) như Aptana, PyCharm… Các IDE thường hỗ trợ thêm quá trình phân tích cú pháp dòng lệnh trong quá trình lập trình, phát triển cũng như hỗ trợ run, debug chương trình.

python-ide.png

Danh sách các IDE được yêu thích nhất:

1. PyCharm
2. Spyder
3. PyDev
4. IDLE
5. Wing
6. Eric Python
7. Sublime Text
8. Rodeo
9. Jupyter Notebook
10. Visual Studio